uniquement en roumain
/
in rumanian only  
 


al XVIII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică
Comitetul Director al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta" a decis
ca cel de - al XVIII-lea Congres Nažional de Genealogie şi Heraldică
va avea loc la Iaşi în perioada 10-12 mai 2018
Tematică, Organizare şi Participareal XVII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică
Comitetul Director al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta" a decis
ca cel de - al XVII-lea Congres Nažional de Genealogie şi Heraldică
va avea loc la Iaşi în perioada 12-14 mai 2016
Tematică, Organizare şi Participare


 

al XV-lea Congres
de Genealogie şi Heraldică
Iaşi, 13 - 15 mai 2010

   - Programul Congresului (Broşura .pdf)
   - Strămoşii noştri - Istoria noastră
   - Cuvantul de deschidere
   - Participanţi / Comunicări
   - Rezumatul Comunicărilor

al XVI-lea Congres
de Genealogie şi Heraldică

Iaşi, 10 - 12 mai 2012

   - Programul Congresului (Broşura .pdf)
   - Strămoşii noştri - Istoria noastră
   - Participanţi / Comunicări
   - Rezumatul Comunicărilor
 

             
Arhive 1999 - 2001

al X-lea Congres
de Genealogie şi Heraldică
Iaşi, 10 - 16 mai 1999
   - Programul Congresulu

  Buletinele 1999   Buletinele 2000
    01 Buletinul 1/1999     01 Buletinul 1-3/2000
    01 Buletinul 2/1999     01 Buletinul 4-6/2000
    01 Buletinul 3/1999     01 Buletinul 7-9/2000

al XI-lea Congres
de Genealogie şi Heraldică
Iaşi, 20-23 septembrie 2001
   - Programul Congresulu

    01 Buletinul 4/1999     01 Buletinul 10-12/2000
    01 Buletinul 5/1999   Buletinele 2001
    01 Buletinul 6/1999     01 Buletinul 1-3/2001
    01 Buletinul 7/1999     01 Buletinul 4-6/2001
      01 Buletinul 8/1999     01 Buletinul 7-9/2001
      01 Buletinul 9/1999     01 Buletinul 10-12/2001
      01 Buletinul 10/1999   Anuntari
      01 Buletinul 11/1999     01 Circulara 1/1999
      01 Buletinul 12/1999     01 Circulara 1/2001
             

Documentele Congresului sunt proprietatea Institutuli Roman de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta".
Adresa Institutului:            INSTITUTUL "SEVER ZOTTA" - Oficiul l - C.P. 32 -  700750 IASI -  ROMANIA

Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka - 2017