Index      les Noms      les Ghika    

Les 308 familles
apparentées par mariage à la famille Ghika
(voir leur Arbre Généalogique)

. ., .?.
A Alaux, Alexandrescu, Allanson, Andronescu, Androniu, Angelescu, Antaki, Arghir, Argyropoulo, Arocha, Aslan, Assan, Athanasovici, de l'Aubespine-Sully
B Babic, Bãcanu, Bãlãceanu, Bãleanu, Bally, Bals, Bãrcãnescu, Bartsch, Basa-Mihalopol, Basilescu, Beldiman, Bellio, Bertolini, Berwick, Bibescu, Bibicescu, le Blay, Bogdan, Bogza, Bommel, Bonaki, Bonomi, Bossy, Boulin, Boureanu, Brãiloiu, de Briey, Budu, Bujoiu, Bulut, Buricescu, Burki, Bursan, Butnariu .?.
C Caligari, Cãlinescu, Callimaki, Câmpineanu, Câmpulugeanu, Cantacuzino, Cantemir, Cãpitãnescu, Caragea, Carp, Catacazi, Catargi, Ceaur-Aslan, Cernãtescu, Cesianu, Chivu, Ciobanu, Ciolac, Ciuchi (Tsoukis), Clark, Constantinescu, Coressi, Cosmovici, Costache, Costaki-Negel, Costescu, Costiescu, Covacevici, Cozadini, Crãciun, Cretulescu (voir Kretzulescu), Cretzianu, Cuza
D Danielopol, Darvari, Davidescu, Dawidson-Smith, Demetriu, Deniau, Diamandi, Dimescu, Doicu, Dona, Donici, Dowling of Kilas, Drãgãnescu Stirbey, Drãghici, Duca, Dudescu, Duma, Dunka de Szajo, Duport
E Emandi, Enescu, Eremie, Evpraghioti
F Facca, Fagard, Feodosieff-Cantacuzino, Filipescu, Filitti, Florescu
G Gall, de Ganay, Gârbov, Garcin de Meyes, Garnier, Gavriliu, Georgescu, Gheoca, Gheorghiu, Gherghel, Ghidionescu, Ghis, Ghitã, Ghitescu, Ghitulescu, Glogoveanu, Golescu, Golfineanu, Grãdisteanu, Grãtescu, Graur, Greceanu, Grecianu, Grecianu-Cornescu, Grigorcea, Grigorescu, Guyet de Fernex
H Hagi-Moscu, Hangherli, Haynal de Warod, Hermann, Herz, Hestiotis, Hillard, Hornung, Hrisoverghi, Hurmuzescu
I Iamandi, Iancoleu della Rocca, Ignãtescu, Ionescu-Plesesti, Isãcescu, Istrate
J Jianu, Jora, Juvara
K Keshko, Kolzov-Massalski, Korne, Kretzulescu, Kulibin
L Lahovary, Lânã, Landrieu, Leroy, Lorriman, Loustalot-Forest, Lovey, Lupascu, Lupescu
M Macedonski, Magheru, Maican, Mãlinescu, Mamona, Mãnescu, Manolescu-Mladian, Manolescu-Strungã, Manu, Maruzzi, Mavrocordat, Mavrogheni, Mavros, Membrez, McGehee, Metaxa, Michaud, Miclescu, Millo, Moret de Blaramberg, Moruzi, de la Mothe, Musurus
N Nafile, (Nagy ?), Nãsturel-Herescu, Neculescu, Negruzzi, Negulescu, Nicoleanu, Niculescu-Dorobantu
O O'Connor, Odobescu, Ogrezeanu, Olãnescu, Orleanu, Oroveanu, O'Rurke
P Pallady, Pandele, Pandelescu, Pascu, Patton, Patzuris, Pelin, Percher-Galland, Peretz, Perticari, Petre, Petrescu, Petrovici Armis, Pillat, Pillman, Pincas, Plagino, Platon, Poenaru, Polizu, Polizu-Micsunesti, Popescu-Balaci, Popescu-Farcasu, de Pougy, Poujade, Prêtre
R Racovitã, Radov, Ralet, Râpeanu, Rãscanu, Rasponi-Murat, Rãteanu, Raynal, Razu, Reineck, Resnicek, Rethay, Rizo-Rangabé, Roma, Rosetti, Russo
S Saint-Etienne, Saint-Georges, Sass, Sãvescu, Sãvulescu, Scarpetti, Schmid, Schwieger, Scobinhorn, Scortescu, Setran, Simionescu, Simpson, (Sina ?), Singer, Sohn, Solomon, Sora, Sorescu, Soubiran, Spandonide, Spãtaru, Stankowitch La Grange, Stârcea, Stirbei, Stirbey, Stoenescu, Stoichitã, Stroici, Sturdza, Subin, Suculescu, Suhr, Sulgearis, Sulgearoglu, Sutzu, Szokolay
T Tãnãsescu, Tarnowski, Therand, Thiery, Tretiacenco, Trubetskoï, Tsoukis (Ciuchi), Tuliu, Tzigara
U Untersinger
V Vãcãrescu, Varlam, Vârnav, Vasiliu, Ventura, Vianu, Vlãdoianu, Vlasto
W Wacek, Weiller, Weiser
Z Zefcari

Index      Noms      Ghika     

    Mise à jour: juin 2021 Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka