Histoire    
   
 
les Princes Régnants  -  liste complète

Sources: Constantin C. Giurescu; Ştefan Ştefănescu; Dan Pleşia; Ştefan Gorovei;
Voir aussi la NOTA en bas de page
 
 
 Moldavie
 
Valachie
 
 
  Tihomir
~1290 - ~1310
 
 
  Ioan/Ivanco Basarab
~1310 - 1352
Dragoş
~1352 - ~1353
  Nicolae-Alexandru
1352 - 16.XI.1364
Sas
~1354 - ~1358
   
 
Balc
1359
   
 
Bogdan Ier
~1359 - ~1367
   
 
Laţco
~1367 - ~1373
  Vladislav ou Vlaicu
16.XI.1364 - ~1377
Costea (?)
~1373 - ~1375
   
 
Petru Ier
~1375 - ~1391
  Radu Ier
~1377 - ~1384
 
 
  Dan Ier
~1384 - ~1386
Roman Ier
~1391 - ~1394
  Mircea cel Bătrān
23.IX.1386 - 31.I.1418
Ştefan Ier
~1394 - ~1399
   
 
Iuga Ologul
~1399 - ~1400
   
 
Alexandru cel Bun
23.IV.1400 - 1.I.1432
  Mihai
31.I.1418 - 15.VIII.1420
 
 
  Dan II
15.VIII.1420 - ~.III.1431 (avec interr.)
 
 
  Radu II - Praznaglava (Chelul)
17.V.- 21.XI.1421; été 1423;
 
 
   
automne 1424; printemps1427;
Iliaş
1.I.1432 - av. 3.XI.1433
  Alexandru Aldea
~.III.1431 - .XII.1436
Ştefan II
av. 3.XI.1433 - av. 26.VIII.1435
   
 
Ştefan II & Iliaş
av. 26.VIII.1435 - :IX.1442 (?)
  Vlad Dracul
.XII.1436 - automne 1442;
Ştefan II
.IX.1442 - av. 28.V.1444
  Mircea
automne 1442 - .XII.1442; 
Ştefan II & Petru II
av. 28.V.1444 - (5.IV-15.VII).1445
  Vlad Dracul
printemps 1443 - 7.XII.1447;  
Ştefan II
(5.IV.-15.VII).1445 - 13.VII.1447
  Mircea
.XII.1447; 
Roman II & Petru II
13.VII.1447 - (18-23).II.1448
  Vladislav II
.XII.1447 - .X.1448;
Petru II
(18-23).II.1448 - av. 21.II.1449
  Vlad Ţepeş
.X - :XI.1448;
Ciubăr ? (Csupor ?)
av. 21.II.1449
  Vladislav II
XII.1448 - 15.IV.1456; 
Alexăndrel
av. 21.II.1449 - 12.X.1449
   
 
Bogdan II
12.X.1449 - 17(?).X.1451
   
 
Petru Aron
17(?).X.1451 - av.24.II.1452
   
 
Alexăndrel
av.24.II.1452 - (1.I.-25.VIII).1454
   
 
Petru Aron
(1.I.-25.VIII).1454 - av. 3.II.1455
   
 
Alexăndrel
av. 3.II.1455 - 25.V.1455
   
Petru Aron
25.V.1455 - 14.IV.1457
  Vlad Ţepeş
av. 3.VII.1456 - av. 15.VIII.1462;
Ştefan cel Mare
14.IV.1457 - 2.VII.1504
  Radu cel Frumos
av. 15.VIII.1462 - printemps 1474
 
 
  Basarab cel Bătrān (Laiotă)
24.XI.1473 - .XII.1473;
 
 
   
printemps 1474 - 8.XI.1476
 
 
  Vlad Ţepeş
8.XI.1476 - .XII.1476
 
 
  Basarab cel Bătrān (Laiotă)
.XII.1476 - .XI.1477
 
 
  Basarab cel Tānăr (Ţepeluş)
.XI.1477 -.IX.1481
 
 
  Vlad Călugărul
.IX.1481 - av. 16.XI.1481
 
 
  Basarab cel Tānăr (Ţepeluş)
av. 16.XI.1481 - .IV.1482
 
 
  Vlad Călugărul
.IV.1482 - 15.IX.1495
Bogdan III
2.VII.1504 - 20.IV.1517
  Radu cel Mare
15.IX.1495 - .IV.1508
("cel Orb şi Grozav")
 
  Mihnea
IV.1508 - .II.1510
 
 
  Vlad cel Tānăr (Vlăduţ)
.II.1510 - 23.I.1512
Ştefăniţă
20.IV.1517 - 14.I.1527
  Neagoe Basarab
23.I.1512 - 15.IX.1521
 
 
  Teodosie
15.IX.1521 - ~.I.1522
 
 
  Vlad (Dragomir Călugărul)
~.X.1521
 
 
  Radu de la Afumaţi
.I.1522 - .IV.1522; .VI.1522 -.VIII.1522;
 
 
   
.X.1522 - 4.III.1523; .IV.1523;
 
 
  Vladislav III
.IV.1523 - .XI.1523
 
 
  Radu Bădică
8.XI.1523 - 19.I.1524
 
 
  Radu de la Afumaţi
19.I.1524 - 16.VI.1524
 
 
  Vladislav III
.VI.1524 - .IX.1524
 
 
  Radu de la Afumaţi
.IX.1524- 19.IV.1525
 
 
  Vladislav III
19.IV.1525 - 18.VIII.1525
Petru Rareş
ap. 14.I.1527 - 18.IX.1538
  Radu de la Afumaţi
18.VIII.1525 - 2.I.1529
 
 
  Moise
2.I.529 - av. 4.VI.1530
 
 
  Vlad Īnnecatul
av. 4.VI.1530 -18.IX.1532
 
 
  Vlad Vintilă de la Slatina
18.IX.1532 - .IX.1534
 
 
  Radu Paisie (Petru de la Argeş)
.IX.1534 - .XI.1534
 
 
  Vlad Vintilă de la Slatina
.XI.1534 - 10.VI.1535
Ştefan Lăcustă
18.IX.1538 - .XII.1540
  Radu Paisie (Petru de la Argeş)
10.VI.1535 -17.III.1545
Alexandu Cornea
.XII.1540 - .II.1541
   
 
Petru Rareş
.II.1541 - 3.IX.1546
   
 
Iliaş II
3.IX.1546 - 11.VI.1551
   
 
Ştefan
11.VI.1551 - 1.IX.1552
  Micea Ciobanul
.I.1545 - 16.XI.1552
Ioan Joldea
.IX.1552
  Radu Ilie
16.XI.1552 - 11.V.1553
Alexandru Lăpuşneanu
.IX.1552 - 18.XI.1561
  Micea Ciobanul
11.V.1553 - 28.II.1554
 
 
  Pătraşcu cel Bun
.III.1554 - 26.XII.1557
 
 
  Micea Ciobanul
.I.1558 - 21.IX.1559
Despot Vodă (origine: grec)
18.XI.1561 - 6.XI.1563
  Petru cel Tānăr
21.IX.1559 - 8.VI.1568
Ştefan Tomşa
8(10).VIII.1563 - .III.1564
   
 
Alexandru Lăpuşneanu
.X.1563 - (5.-16).III.1568
  Alexandru II
14.VI.1568 - 30.IV.1574
Bogdan
(5.-16).III.1568 - .II.1572
   
 
Ioan Vodă cel Cumplit
.II.1572 - 13(14).VI.1574
  Vintilă
30.IV.1574 = 4 jours
Petru Şchiopul (Basarab)
13(14).VI.1574 - 23.XI.1577
  Alexandru II
.V.1574 - 11.IX.1577
Ioan Potcoavă (? fil. inconnue)
23.XI.1577 - .XII.1577
   
 
Petru Şchiopul (Basarab)
1.I.1578 - 21.XI.1578
  Mihnea Turcitul
11.IX.1577 - .VII.1583
Iancu Sasul
21.XI.1579 - .IX.1582
   
 
Petru Şchiopul (+son fils Ştefan)
.IX.1582 - 29.VIII.1591
  Petru Cercel
.VII.1583 - 6.IV.1585
Aron Tiranul (cel Cumplit)
.IX.1591 - .VI.1592
  Mihnea Turcitul
6.IV.1585 - 19.V.1591
Alexandru cel Rău
av. 12.VI.1592 - av. 18.VII.1592
  Radu (f. de Mircea Ciobanul)
.III.1591 - .IV.1591
Petru Cazaul
.VIII.1592 - 24.X.1592
  Ştefan Surdul (Muşat)
.V.1591 - av. 18.VII.1592
 
 
  Alexandru cel Rău (Muşat)
av. 18.VII.1592 - 8.IX.1593
Aron Tiranul (cel Cumplit)
24.X.1592 - 3.V.1595
  Mihai Viteazul
.IX.1593 - 19.VIII.1601
Ştefan Răzvan (? fil. inconnue)
3.V.1595 - .VIII.1595
   
 
Ieremia Movilă
.VIII.1595 - .V.1600
  Nicolae Pătraşcu
.XI.1599 - .IX.1600
Mihai Viteazul (Basarab - Val.)
.V.1600 - .IX.1600
  Simeon Movilă
.X.1600 - 3.VII.1601;
Ieremia Movilă
.IX.1600 - .X.1606
   
VIII.1601 - av.13.VIII.1602
Simeon Movilă
10.VII.1606 - 24.IX.1607
  Radu Şerban (Craioveşti)
av. 13.VIII.1602 - .I.1611
Mihai Movilă
24.IX.1607 - .X.1607
   
 
Constantin Movilă
.X.1607
   
 
Mihai Movilă
av. 16.XI.1607 - 16(19).XII.1607
   
 
Constantin Movilă
16(19).XII.1607 - 20.XI.1611
  Occupation Gabriel Bįthory
.I.1611 - av. 16.III.1611
 
 
  Radu Mihnea
.III.1611 - .V.1611
 
 
  Radu Şerban (Craioveşti)
.VII.1611 - 29.IX.1611
Ştefan Tomşa (II)
20.XI.1611 - 22.XI.1615
  Radu Mihnea
29.IX.1611 - .VIII.1616
Alexandru Movilă
22.XI.1615 - 3.VIII.1616
  Gavril Movilă
.VIII.1616
Radu Mihnea (Basarab - Val.)
3.VIII.1616 - 4.II.1619
  Alexandru Iliaş (Muşat)
.IX.1616 - .VI.1618
Gaspar Gratiani (orig.: morlac ?)
4.II.1619 - 20.IX.1620
  Gavril Movilă
av. 18.VII.1618 - av. 28.VII.1620
Alexandru Iliaş
20.IX.1620 - .IX.1621
  Radu Mihnea
av. 28.VII.1620 - .VIII.1623
Ştefan Tomşa (II)
.IX.1621 - .VIII.1623
   
 
Radu Mihnea (Basarab)
.VIII.1623 - 23.I.1626
  Alexandru Coconul
14.VIII.1623 - av. 13.XI.1627
Miron Barnowski (Movilă)
23.I.1626 - av. 8.VII.1629
  Alexandru Iliaş (Muşat)
av. 13.XI.1627 - av. 27.X.1629
Alexandru Coconul (Basarab)
av. 8.VII.1629 - 28.IV.1630
  Leon (Tomşa ? - incertain)
av. 27.X.1629 - 31.VII.1632
Moise Movilă
28.IV.1630 - .XI.1631
   
 
Alexandru Iliaş
.XI.1631 - .IV.1633
  Radu (Muşat)
31.VII.1632 - .IX.1632
Miron Barnowski (Movilă)
.IV.1633 - 2.VII1633
  Matei Basarab
30.IX.1632 - 16.IV.1654
Moise Movilă
5.VII.1633 - av. 9.IV.1634
   
 
Vasile Lupu (orig: - albanais)
av. 9.IV.1634 - 13.IV.1653
   
 
Gheorghe Ştefan
13.IV.1653 - 8.V.1653
   
 
Vasile Lupu
8.V.1653 - 16.VII.1653
   
 
Gheorghe Ştefan
16.VII.1653 - 13.III.1658
  Constantin Şerban (Craioveşti)
19.IV.1654 - 26.I.1658
Gheorghe Ghka
13.III.1658 - 12.XI.1659
  Mihnea III (dernier Basarab)
29.I.1658 - .XI.1659
Ştefăniţă Lupu
12.XI.1659 - .I.1661
  Gheorghe Ghka
30.XI.1659 - 11.IX.1660
Constantin Şerban Basarab
.I.1661 - av. 27.II.1661
  Grigore Ier Ghika
11.IX.1660 - (8.XI.-12.XII).1664
Ştefăniţă Lupu
av. 27.II.1661 - 29.IX.1661
   
 
Eustratie Dabija
.X.1661 - 21.IX.1665
  Radu Leon (f. de Leon)
av. 12.XII.1664 - 13.III.1669
Gheorghe Duca (orig. - grec)
.X.1665 - 12.V.1666
   
 
Iliaş Alexandru (dernier Muşat)
12.V.1666 - .XI.1668
   
 
Gheorghe Duca
.XI.1668 - 20.VIII.1672
  Antonie (din Popeşti)
13.III.1669 - av. 22.II.1672
Ştefan Petriceicu
20.VIII.1672 - .XI.1673
  Grigore Ier Ghika
av. 22.II.1672 - .XI.1673
Dumitraşcu Cantacuzino
.XI.1673
  Gheorghe Duca
.XI.1673 - 30.XI.1678
Ştefan Petriceicu
.XII.1673 - .II.1674
   
 
Dumitraşcu Cantacuzino
.II.1674 - av. 20.XI.1675
   
 
Antonie Ruset
av. 20.XI.1675 - .XI.1678
   
 
Gheorghe Duca
.XI.1678 - 4.I.1684
  Şerban Cantacuzino
30.XI.1678 - 9.XI.1688
Ştefan Petriceicu
4.I.1684 - .II.1684
   
 
Dumitraşcu Cantacuzino
8.II.1684 - 25.VI.1685
   
 
Constantin Cantemir
25.VI.1685 - 27.III.1693
  Constantin Brāncoveanu
9.XI.1688 - 4.IV.1714
Dimitrie Cantemir
29.III.1693 - 18.IV.1693
   
 
Constantin Duca
18.IV.1693 - 18.XII.1695
   
 
Antioh Cantemir
18.XII.1695 - 25.IX.1700
   
 
Constantin Duca
12.IX.1700 - 26.VI.1703
   
 
Caļmacamie de Ioan Buhuş
26.VI.1703 - av. 12.IX.1703
   
 
Mihail Racoviţă
av. 12.IX.1703 - 23.II.1705
   
 
Antioh Cantemir
23.II.1705 - 23.VII.1707
   
 
Mihail Racoviţă
23.VII.1707 - 28.X.1709
   
 
Nicolae Mavrocordat
17.XI.1709 - .XI.1710
   
 
Dimitrie Cantemir
.XI.1710 - 22.VII.1711
   
 
Caļmacamie
.VIII.1711 - 7.X.1711
   
 
Caļmacamie
7.X.1711 - 19.XI.1711
   
 
Nicolae Mavrocordat
6.X.1711 - 5.I.1716
  Ştefan Cantacuzino
5.IV.1714 - 5.I.1716
Mihail Racoviţă
5.I.1716 - 7.X.1726
  Nicolae Mavrocordat
5.I.1716 - 25.XI.1716
 
 
  Ioan Mavrocordat
2.XII.1716 - 23.II.1719
Grigore II Ghika
7.X.1726 - 16.IV.1733
  Nicolae Mavrocordat
.III.1719 - † 14.IX.1730
 
 
  Constantin Mavrocordat
14.IX.1730 - ap. 15.X.1730
 
 
  Mihail Racoviţă
ap. 15.X.1730 - 24.X.1731
 
 
  Constantin Mavrocordat
24.X.1731 - 16.IV.1733
Constantin Mavrocordat
16.IV.1733 - 27.XI.1735
  Grigore II Ghika
16.IV.1733 - 27.XI.1735
Grigore II Ghika
27.XI.1735 - 14.IX.1739
  Constantin Mavrocordat
27.XI.1735 - av. 16.IX.1741
Occupation russe (gl. Münnich)
14.IX.1739 - .X.1739
   
 
Grigore II Ghika
.X.1739 - 24.IX.1741
   
 
Constantin Mavrocordat
24.IX.1741 - 29.VI.1743
  Mihail Racoviţă
.IX.1741 - .VII.1744
Ioan Mavrocordat
29.VI.1743 - .V.1747
  Constantin Mavrocordat
.VII.1744 - .IV.1748
Grigore II Ghika
.V.1747 - .IV.1748
   
 
Constantin Mavrocordat
.IV.1748 - 31.VIII.1749
  Grigore II Ghika
.IV.1748 - † 3.IX.1752
Constantin Racoviţă
31.VIII.1749 - 3.VII.1753
  Matei Ghika
4.IX.1752 - 3.VII.1753
Matei Ghika
3.VII.1753 - 19.II.1756
  Constantin Racoviţă
3.VII.1753 - 19.II.1756
Constantin Racoviţă
19.II.1756 - 13.III.1757
  Constantin Mavrocordat
19.II.1756 - av. 14.VIII.1758
Scarlat Ghika
13.III.1757 - 7.VIII.1758
   
 
Ioan Teodor Callimaki
7.VIII.1758 - av. 8.VI.1761
  Scarlat Ghika
av. 14.VIII.1758 - 16.VI.1761
Grigore Callimaki
av. 8.VI.1761 - 29.III.1764
  Constantin Mavrocordat
16.VI.1761 - 20.III.1763
 
 
  Constantin Racoviţă
20.III.1763 - † 7.II.1764
Grigore III Ghika
29.III.1764 - 3.II.1767
  Ştefan Racoviţă
7.II.1764 - 29.VIII.1765
 
 
  Scarlat Ghika
29.VIII.1765 - † 12.XII.1766
Grigore Callimaki
3.II.1767 - 14.VI.1769
  Alexandru Ier Ghika
12.XII.1766 - 28.X.1768
 
 
  Grigore III Ghika
28.X.1768 - 16.XI.1769
Constantin Mavrocordat
29.VI.1769 - † 15.XII.1769
   
 
Occupation russe
7.X.1769 - .X.1774
  Occupation russe
16.XI.1769 - 21.VII.1774
Grigore III Ghika
.X.1774 - † 12.X.1777
  Emanuel Giani-Ruset
.V.1770 - .X.1771
Constantin Moruzi
11.X.1777 - 7.VI.1782
  Alexandru Ypsilanti
26.IX.1774 - 15.I.1782
Alexandru Ier Mavrocordat
8.VI.1782 - 12.I.1785
  Nicolae Caragea
15.I.1782 - 17.VII.1783
dit "Deli-Beiu" (le Prince fou)
 
  Mihai Sutzu
17.VII.1783 - av. 6.IV.1786
Alexandru II Mavrocordat
12.I.1785 - 14.XII.1786
  Nicolae Mavrogheni
6.IV.1786 - 19.VI.1790
dit "Firaris" (Fugarul - le Fuyard)
 
   
 
Alexandru Ypsilanti
.XII.1786 - 19.IV.1788
   
 
Occupation autrichienne
.1787 - 4.VIII.1791
  Occupation autrichienne
15.XI.1789 - 4.VIII.1791
Emanuel Giani-Ruset
.V.1788 - .III.1789
   
 
Occupation russe
.X.1788 - 9.I.1792
   
 
Alexandru Moruzi
.III.1792 - av. 10.I.1793
  Mihai Sutzu
.III.1791 - av. 10.I.1793
Mihai Sutzu
av. 10.I.1793 - 6.V.1795
  Alexandru Moruzi
av. 10.I.1793 - 28.VIII.1796
Alexandru Callimaki
6.V.1795 - 18.III.1799
  Alexandru Ypsilanti
28.VIII.1796 - 9.XII.1797
 
 
  Constantin Hangherli
3.XII.1797 - 11.II.1799
Constantin Ypsilanti
18.III.1799 - 10.VII.1801
  Alexandru Moruzi
11.II.1799 - 19.X.1801
Alexandru Sutzu
10.VII.1801 - 1.X.1802
  Mihai Sutzu
19.X.1801 - 31.V.1802
 
 
  Alexandru Sutzu
1.VII.1802 - 1.IX.1802
Alexandru Moruzi
1.X.1802 - 24.VIII.1806
  Constantin Ypsilanti
1.IX.1802 - 24.VIII.1806
Scarlat Callimaki
24.VIII.1806 - 15.X.1806
  Alexandru Sutzu
24.VIII.1806 - 13.X.1806
Alexandru Moruzi
17.X.1806 - 19.III.1807
  Constantin Ypsilanti
15.X.1806 - 27.XII.1806
Occupation russe
29.XI.1806 - 28.V.1812
  Occupation russe
25.XII.1806 - 28.V.1812
Alexandru Hangherli
19.III.1807 - 5.VIII.1807
  Constantin Ypsilanti
27.XII.1806 - 31.V.1807
Scarlat Callimaki
5.VIII.1807 - 13.VI.1810
  Alexandru Sutzu
28.XII.1806 - ??
Scarlat Callimaki
8.IX.1812 - 2.VII.1819
  Ioan Caragea
8.IX.1812 - 11.X.1818
Mihai Sutzu
24.VI.1819 - 10.IV.1821
  Alexandru Sutzu
16.XI.1818 - † 31.I.1821
Pouvoir grec = Eteria
.IV.1821
  Scarlat Callimaki
.II.1821 - .VI.1821
Caļmacamie (Veniamin Costache)
.IV.1821 - .V.1821
  Pouvoir de Tudor Vladimirescu
2.IV.1821 - 27.V.1821
Caļmacamie (Ştefan Vogoride)
.V.1821 - 22.VII.1822
   
 
Occupation turque
28.V.1821 - 21.VI.1822
  Occupation turque
28.V.1821 - 21.VI.1822
Ioniţă Sandu Sturdza
21.VI.1822 - 5.V.1828
  Grigore IV Ghika
12.VII.1822 - 10.V.1828
Occupation russe
.V.1828 - .IV.1834
  Occupation russe
.V.1828 - .IV.1834
Mihai Sturdza
.IV.1834 - .VI.1849
  Alexandru II Ghika
.IV.1834 - 7.X.1842
 
 
  Gheorghe Bibescu
1.I.1843 - 25.VI.1848
 
 
  Gouv. Provisoire
25.VI.1848 - 10.VII.1848
 
 
  Caļmacamie
10.VII.1848 - 12.VII.1848
 
 
  Gouv. Provisoire
12.VII.1848 - 9.VIII.1848
 
 
  Locotenenţă Domnească (à trois*)
9.VIII.1848 - 25.IX.1848
 
 
  Caļmacamie (Const. Cantacuzino)
25.IX.1848 - .VI.1849
Grigore V Ghika
14.X.1849 - 30.X.1853
  Barbu Ştirbey
.VI.1849 - 29.X.1853
Occupation russe
30.X.1853 - 16.IX.1854
  Occupation russe
29.X.1853 - 31.VII.1854
Grigore V Ghika
14.X.1854 - 8.VII.1856
  Occupation autrichienne
19.VIII.1854 - 25.III.1856
Caļmacamie (Teodor Balş)
23.VII.1856 - 1.III.1857
  Barbu Ştirbey
5.X.1854 - 7.VII.1856
Caļmacamie (Nicolae Vogoride)
1.III.1857 - .X.1858
  Caļmacamie (Alexandru II Ghika)
18.VII.1856 - .X.1858
Caļmacamie (à trois***)
.X.1858 - 17.I.1859
  Caļmacamie (à trois**)
.X.1858 - 24.I.1859
- élection 17.I.1859
Union des Principautés:   Alexandru Ioan Cuza
 - élection 24.I.1859
     
 * 
 . Heliade, Nicolae Golescu et Cristian Tell  
 ** 
  Ioan Manu, Manolache Băleanu et Ioan Filipescu  
 *** 
  Ştefan Catargiu, Vasile Sturdza et Anastasie Panu  
 
  NOTA:
  - dans les deux tableaux toutes les dates aprés le 5.X.1582 sont indiquées selon le calendrier nouveau style
  - les lignes vides ne marquent pas l'absence de Princes ou une manque de données: nous les avons introduit afin de garder une équivalence chronologique entre les deux colonnes et afin de faciliter le suivi des divers déplacements des Princes entre les deux Principautés.
  - jusqu'à env. 1650: les Princes indiqués par leur prénom (ou surnom) appartiennent aux deux dynasties Muşat (Moldavie) ou Basarab (Valachie) pour lesquels nous avons gardé le nom figurant dans l'histoire de la Roumanie. En revanche nous avons indiqué le nom dans les cas d'un règne dans l'autre Principauté.
  - afin de ne pas alourdir les tableaux, les filiations ne sont pas indiquées, elles peuvent être consultées dans les Arbres du Site.
  - certains règnes ont eu lieu "sous occupation"; c'est pourquoi les dates respectives se trouvent à l'intérieur de ces périodes d'occupation.
  - suivant les sources, la date de début de règne représente la date de nomination (le "hrisov" ou le "firmam") ou la date de l'entrée du Prince dans la capitale; quand nous avons eu le choix nous avons choisi la date de nomination.
 
 
   Reforme du calandrier
   5 octobre 1582 - (sous Pape Grégoire XIII) introduction du calendrier grégorien nouveau style: le 5 devient 15 - écart=10 jours;
 adoptée rapidement par les pays catholiques. il n'en fut pas de même pour les pays orthodoxes (la Russie: 1918)
   1 octobre 1924: introduction du calandrier nouveau style en Roumanie: le 1er devient 14 - écart=13 jours

 Entre ces deux dates, pour retrouver l'ancien style:
 
   entre 5 octobre 1582 - 28 février 1700 (inclus): il faut soustraire 10 jours;
   entre 1er mars 1700 - 28 février 1800 (inclus): il faut soustraire 11 jours;
   entre 1er mars 1800 - 28 février 1900 (inclus): il faut soustraire 12 jours;  
   entre 1er mars 1900 - 1er octobre 1924 (inclus): il faut soustraire 13 jours;
   
 

Index      Noms      Familles

15 6 2007 Copyright © 2003-2014 Mona & Florian Budu-Ghyka